OP VERKENNING IN ONZE FEDERATIE

Zomer-woordpuzzel 2021

U vindt de woordpuzzel via deze link.

Bezorg de oplossing tegen 28 augustus. Dat kan in de brievenbus van ons secretariaat (Constant Permekelaan 4, Jabbeke) of van de pastorie (Oude Dorpsweg 92a, Varsenare).


Zomerzoektocht 2021 deel 1

“Waar men gaat langs Vlaamse wegen…” zo zingt een gekend lied. Inderdaad, waar men ook gaat in ons Vlaamse land, overal kom je wel ergens een kapel of kapelletje tegen. Groot of klein, alleen op de buiten of tussen huizen geprangd, met tientallen jaren geschiedenis of van recente makelij… Meestal aan Maria toegewijd, maar toch hier of daar aan een bekende of minder bekende heilige of gebeurtenis.

Kapellen en kapelletjes horen bij ons Vlaamse erfgoed, zij het op een bijzondere manier. Ze zijn stenen getuigen van de vroomheid van het verleden. Maar dat niet alleen: ze zijn ook getuigen van wat nu nog steeds – veelal in het verborgene, aan de kant van de weg – aan vroomheid leeft.

Veel kapelletjes werden opgericht uit dankbaarheid of gelofte. Bijna altijd ook hebben ze te maken met een bijzondere geschiedenis van een familie of een buurt, met gebeurtenissen die vroegen om herinnerd te blijven – het liefst in de herinnering van het gebed.

Een brochure, uitgegeven in 2004, beschrijft gedetailleerd 37 kapellen en kapelletjes in onze gemeente Jabbeke. Voor onze zomerzoektocht verkennen we 10 van deze kapelletjes. Je hoeft ze niet echt te gaan zoeken – we maken je het gemakkelijk en geven aan waar die zich bevinden. Maar aan jou om aan de hand van de foto’s hierbij te herkennen welk kapelletje je op de aangegeven plaats vindt.

Daarvoor staat van elk van die 10 kapelletjes een detail in de linkerblok (genummerd van 1 tot 10), én een detail in de rechterblok (genummerd van A tot J).

Welke foto’s horen bij elkaar? Noteer op de antwoordstrook onder elk nummer de corresponderende letter.

De 10 kapelletjes vind je op deze plaatsen:

  • Bekegemstraat, bij nr. 42
  • Cathilleweg, tegenover nr. 151
  • Gistelsteenweg 241
  • Legeweg 21
  • Oude Bruggeweg, hoek Walbekestraat
  • Spanjaardstraat, omgeving nr. 53
  • Vaartdijk-Noord nr. 4
  • Vedastusstraat, hoek Maalderijstraat
  • Weststraat, hoek Flaminckapark
  • Westernieuwweg, hoek Legeweg

Bezorg de antwoordstrook tegen 28 augustus. We zijn benieuwd wie de juiste oplossing vindt…

Als u hier klikt kunt u het antwoordstrookje downloaden, afprinten  invullen en bezorgen op bovenstaand adres.


OP VERKENNING IN ONZE FEDERATIE

Zomerzoektocht 2021 – deel 2

Dit tweede deel van onze zomerzoektocht brengt ons naar onze 5 parochiekerken. We richten onze aandacht daarbij naar dingen die behoren tot de vaste inrichting van een kerk: een Maria-altaar, het tabernakel, en de stoelen…

Maria-altaar

Reeds in de vroege Middeleeuwen was het de gewoonte één van de altaren in de kerk aan Maria toe te wijden. Bij een kerk waar O.-L.-Vrouw de patroonheilige is, is dat natuurlijk het hoofdaltaar. In andere gevallen is dat een van de zij-altaren, gewoontegetrouw dat aan de linkerkant (als je naar het hoofdaltaar kijkt – aan de ‘vrouwenkant’ dus).

Onze 5 parochiekerken volgen de traditie: geen enkele kerk is toegewijd aan Maria, en in elke kerk vind je het Maria-altaar dan ook links vooraan. Elk hebben ze daarbij een eigen voorstelling van Maria, met meestal ook een afbeelding van de patroonheilige.

Tabernakel

Het tabernakel is het ‘kastje’ in het kerkgebouw waarin de gewijde hosties bewaard worden. Het woord zelf komt van het Latijnse ‘tabernaculum’, dat zoveel betekent als ‘tent’. In de joodse traditie verwees dit oorspronkelijk naar een verplaatsbare tent, waarin de ark van het verbond bewaard werd, en die men beschouwde als verblijfplaats van God op aarde.

In overdrachtelijke zin kan het tabernakel in de kerk nog altijd gezien worden als een tent waar het restant van het geconsacreerde brood verblijft. Er brandt een (rode) godslamp bij, om de bezoeker eraan te herinneren: God woont in Jezus onder ons, bij de mensen, maar zijn ‘onderkomen’ is geen grootse tempel, maar een tent!

Stoelen

Geen kerk zonder stoelen, zou je denken. Alhoewel dat niet altijd zo geweest is. In de middeleeuwse kerken was het schip (= de plaats waar ‘gewone’ gelovigen komen) een grote lege ruimte, afgescheiden door een wand van het (priester)koor, en waar mensen vrij konden rondlopen.

Stoelen of banken zijn er in de kerken gekomen vanaf de 16de eeuw, na het concilie van Trente (1545-1563). De besluiten van dat concilie legden sterk de nadruk op het onderricht van de gelovigen door prediking en catechese. Als je als predikant wil dat de mensen aandachtig naar jou luisteren, dan bied je ze best de mogelijkheid om te gaan zitten…

Wat zoeken we?

In het fotokader hiernaast zie je voor elk van onze kerken:

– in de linkerkolom een detail van het Maria-altaar (genummerd van 1 tot 5);

– in de middenkolom een detail van het tabernakel (genummerd met hoofdletters van A tot E);

– in de rechterkolom een beeld van de stoelen (genummerd met kleine letters van a tot e).

Welke foto’s horen bij elkaar?

Noteer op de antwoordstrook onder de naam van elke parochiekerk het juiste getal en de juiste letters.

De antwoordstrook deel 2

Als u hier klikt kunt u het antwoordstrookje downloaden, afprinten  invullen en bezorgen op bovenstaand adres.

Bezorg de antwoordstrook tegen 28 augustus. We zijn benieuwd wie ook hier de juiste oplossing vindt…

Nog dit:

Voor deze tweede reeks van onze zomerzoektocht moet je binnen in de kerk zijn. We doen een inspanning om onze kerken zoveel mogelijk open te houden. Maar neem het ons a.u.b. niet kwalijk als je eens aan een gesloten deur staat. En weet: de zondag is de meest zekere kerk-open-dag.